Collecteren

Amnesty International komt op voor de slachtoffers van schendingen van mensenrechten, waar ook ter wereld. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om het werk voor deze mensen voort te kunnen zetten. Amnesty is niet gebonden aan een politieke overtuiging of godsdienst en is onafhankelijk. Daarom neemt de organisatie ook geen geld aan van overheden. Met giften zoals tijdens de collecte, wordt Amnesty’s werk blijvend mogelijk gemaakt.

Opbrengst in 2021

In 2021 hebben we alleen online een collecte gehouden. De opbrengst was daardoor veel lager dan andere jaren, maar toch nog € 2303. Dank voor je bijdrage aan dit mooie bedrag!

Topopbrengst in 2020

De collecte heeft in 2020  5447,11 opgebracht. Hartelijk dank voor ieders bijdrage!

Amnesty streeft naar een wereld waarin ieders mensenrechten altijd worden gerespecteerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op een eerlijk proces en op het in vrijheid belijden van geloof. Ook het tegengaan van marteling en van discriminatie zijn actiepunten van de organisatie. In 2014 is in Enschede en omgeving (Boekelo, Lonneker en Glanerbrug) met 97 collectanten gelopen. De totaalopbrengst was € 8.438,58. Dat is 25% meer dan het jaar ervoor. Alle gevers en collectanten: hartelijk dank.

In 2015 is in Enschede en omgeving (Boekelo, Lonneker en Glanerbrug) met 104 collectanten gelopen. De totaal opbrengst was € 9.727,85. In 2016 heeft de collecte van Amnesty international € 7154,14 opgebracht. Dit jaar hebben er 85 collectanten gelopen. De collecte in 2017 had een opbrengst van €7061.61, in 2018 € 5510,66 en in 2019 € 3000.

Meedoen?

Wil je meer informatie en/of meehelpen, neem contact op met Jacqueline