Dag van de Rechten van de Mens 2019

Amnesty International houdt elk jaar op 10 december wereldwijd de Dag van de Rechten van de Mens om aandacht te vragen voor mensen die gevangen zitten vanwege gewetensbezwaren, geloof, politieke of seksuele voorkeur.  Al enkele jaren wordt er die dag is er in de centrale bibliotheek van Enschede een schrijfmarathon gehouden van 16.00 uur tot 19.00 uur, ook dit jaar. Iedereen, jong en oud, kon brieven en kaarten schrijven aan de overheden die gewetensgevangenen vasthouden. Voor diverse gewetensgevangenen waren voorbeeldbrieven en kaarten aanwezig  die overgeschreven konden worden. Deze voorbeeldbrieven zijn opgesteld door Amnesty International Nederland. Ook waren er voorbeeldbrieven bestemd voor de gewetensgevangenen zelf om hen moreel te ondersteunen.

De laatste keer dat Amnesty International Enschede samen met de bibliotheek Enschede de Dag van de Rechten van de Mens organiseerde was op dinsdag 10 december 2019. 2020 en 2021 moesten we helaas overslaan i.v.m. de corona-beperkingen. In 2019 bestond de dag uit:

  • De schrijfmarathon van Amnesty International
  • Twee Die-dichters (Dichters-In-Enschede) droegen hun speciale aan de mensenrechten gewijde gedichten voor.

SCHRIJFMARATHON VAN AMNESTY INTERNATIONAL, AFDELING ENSCHEDE.

Tijdens de schrijfmarathon konden de deelnemers  ook luisteren naar poëzie van de DIE-dichters Bram Geerlings en Ernst Bergboer.

Meer informatie:
Berend Kok,

berend.kok@kpnplanet.nl

Dag van de rechten van de mens

Elk jaar organiseren we op de dag van de rechten van de mensen, 10 december, een inhoudelijk programma.

We vragen iemand om de mensenrechtenlezing van dat jaar uit te spreken. Voorbeelden zijn Ds. Anne van der Meiden en Ayfer Koç.

Het programma wordt meestal omlijst met muzikale zaken.

Het is een mooie gelegenheid om andere bij mensenrechten betrokken  personen te ontmoeten. Je bent dan ook altijd van harte welkom.

Meedoen?

Wil je mee helpen organiseren? Neem dan contact met ons op