Schrijven – RSVP

Reageer, Schrijf, Vraag, Protesteer (RSVP) is de benaming voor internationale schrijfacties. Het internationaal Secretariaat van Amnesty selecteert iedere maand drie gevallen van schendingen van mensenrechten waarvoor binnen een periode van ongeveer zes weken massaal kan worden geschreven.

In Enschede is er de mogelijkheid om je op te geven voor een “schrijfabonnement” op de RSVP-schrijfacties. Dit houdt in dat je elke maand automatisch de brieven met toelichting in huis krijgt, ofwel per post, ofwel per e-mail. Voordeel is dat je dan niet zelf de brieven hoeft over te schrijven, te copiëren, of zelf het internet hoeft op te gaan. Wat je alleen nog hoeft te doen is een handtekening te zetten op de brieven en deze te versturen. Krijg je de brieven per e-mail dan kunnen de brieven soms per e-mail worden verstuurd, maar meestal moet je ze uitprinten en per post versturen. Dit abonnement is in principe kosteloos. Wel vragen we de schrijfleden eenmaal per jaar om een vrijwillige bijdrage voor de onkosten die de Amnestygroep Enschede maakt.

Meedoen?

Als je een schrijfabonnement wil, neem dan contact op met Rudy voor een elektronisch abonnement. Rudy Pieffers regelt de RSVP-brieven.

Schrijven – DAF

DAF staat voor “Digital Action File”. Een DAF is een manier voor plaatselijke Amnesty groepen om op langere termijn actief te kunnen zijn voor een individuele persoon (Individual at Risk), een bepaald thema of op een bepaald land of regio. Een DAF kan één of meerdere dossiers betreffende Individuals at Risk bevatten, maar ook andere actiemogelijkheden op het land, zoals Urgent Actions, en andere informatie, die door de landenspecialist erop worden geplaatst. Heb je interesse? Neem dan contact op met Jacco.

Schrijfmiddag en/of -avond

Naast het schrijfabonnement organiseren we ook schrijfmiddagen op scholen en schrijfavonden.